Barn & unge


Barn, ungdom og deres familier er sentrale for arbeidet som drives i Høvik Menighet. Vårt mål er å være et menigsfylt treffpunkt som dekker behovene til småbarnsfamilier og barn, og tilbyr relevante og aktuelle tilbud til tweens, ungdommer og unge voksne. 

Hva skjer