Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

67500500

40442178

Send epost

Sekretær Sandvika, Høvik, Jar

Marte Brenne

67500500

404 42 173

Send epost

Ungdomsarbeider

Jakob Dahle

47145202

Send epost

Høvik MR, fast. Ungdomsleder

Torkel Djønne

67500500

98267825

Send epost

Kantor

Thrøstur Eiriksson

67500500

40036131

Send epost

Kateket

Nina Engen

67500500

47453998

Send epost

Diakon

Ellen Kristin Haave

67500500

40036132

Send epost

Kapellan

Ingeborg Holberg Heggen

67500500

48039771

Send epost

Sokneprest

Trygve Rø

67500500

47840438

Send epost

Vikarprest

Maryam Trine Skogen

40497570

Send epost

Kirkeforvalter

Birgit Johanne Wirgenes

40442152

Send epost