KFUK-KFUM Kulturskole på Høvik


Lær å synge, spille gitar, el.bass, trommesett eller piano!

Vil du vite mer?

KFUK-KFUM kulturskole har tilbud i flere andre menigheter i Oslo omegn, og ellers i landet. De tilbyr undervisning i diverse instrumenter og har gode lærere. Mer informasjon om kulturskolen generelt finner du her.

Vi har opprettet et interesseskjema slik at vi får oversikt over hvor mange som kan være interessert, hvilken aldersgruppe det er interesse for, og hvilke instrumenter/andre aktiviteter som er ønsket. Vi tenker å starte opp fra august, men hvis man ønsker finnes det muligheter for nettundervisning allerede nå.

Påmelding via kulturforalle.no

Kontakt:

Har du andre spørsmål rundt kulturskolen, ta gjerne kontakt med: 

Andreas Lønmo Knudsrød
Prosjektkoordinator KFUK-KFUM kulturskole
Tilbake