Gudstjenester


Velkommen til gudstjeneste

 

Hva er gudstjeneste?

«Vi ønsker hverandre velkommen til gudstjeneste», sier vi like før gudstjenesten begynner i Høvik. Vi ønsker hverandre velkommen. Det betyr at ingen av oss er vert eller gjester. Vi er alle deltagere gjennom bønner, salmesang og lyttende til bibeltekster. Vi tar imot dåpsbarna og vi tar del i nattverdsmåltidet. Slik blir gudstjenesten et møtested. Der vi møter hverandre og der Gud møter oss.
Slik blir det et møtested mellom himmel og jord.
Uansett hvordan uken har vært, får vi være tilstede i kirken. Og kjenne at her hører jeg til!
Og  dette store rommet trenger vi fordi det skal romme hele livet vårt!
Tilbake i hverdagen har vi fått med oss noe av betydning, noe som kan gi oss styrke gjennom uken!