Smittevernsveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger fra kirkerådet


I denne artikkelen finner du smittevernsveilederen. 

Les mer

 

Smittevernsveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger fra kirkerådet


I denne artikkelen finner du smittevernsveilederen. 

Les mer

 

Prosedyre for registering av gudstjenestedeltagere i Høvik kirke


Her finner du en prosedyre for nærværregistrering som brukes i Høvik kirke. 

Les mer

 

Prosedyre for registering av gudstjenestedeltagere i Høvik kirke


Her finner du en prosedyre for nærværregistrering som brukes i Høvik kirke. 

Les mer

 

Er du vår nye medarbeider?


Vi trenger ny ungdomsleder i Høvik menighet! Kvalitet, kreativitet, omsorg for hverandre og hjerte for ungdomsarbeid er grunnsteiner i ungdomsarbeidet i Høvik menighet. 

Les mer

 

Er du vår nye medarbeider?


Vi trenger ny ungdomsleder i Høvik menighet! Kvalitet, kreativitet, omsorg for hverandre og hjerte for ungdomsarbeid er grunnsteiner i ungdomsarbeidet i Høvik menighet. 

Les mer

 
 

Vil du være tårnagent hjemme?

Bli med å løse oppdrag!

Les mer

 

Følg våre andakter direkte på nett hver søndag kl 13!

Vi sender live-stream fra Høvik Kirke på Facebook.

Les mer

 

Besøk en åpen kirke

Kirkene åpner opp igjen med varsomhet. Fra nå av vil det være mulig å besøke noen åpne kirker i Bærum. 

Les mer

 

Årets første menighetsblad er tilgjengelig på nett!

Her kan du lese det.

Les mer