Omsorg


Omsorgsarbeid er viktig i kirken, også i Høvik. Vi kaller det ofte diakoni. Gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet ønsker vi å vise i handling at Gud bryr seg om mennesker.