Tweensklubb!


Tweensklubb for barn i 4.-7. klasse, en torsdag i måneden kl. 14.00-17.00. 

En torsdag i måneden, kl. 14.00-17.00 blir det tweensklubb for barn i 4.-7. klasse. Her samles barna til lek og fellesskap i menighetshuset på tvers av skoler og alder. 

Hver samling vil ha ulike tema og det blir garantert lek. Når de kommer er det litt knekkebrødmat og mulighet for leksehjelp. 

Vi ønsker at du melder barnet ditt på til tweensklubb, for det er kjekt for oss å vite ca. hvor mange barn som kommer. I tillegg får du en mail og en sms med påminnelse om neste tweensklubb samme uke. Registrer barnet ditt her. 

 

Datoer og planlagte tema/aktivitetert for våren 2024 er:

Med forbehold om endringer

25. januar: Spill og origami

29. februar: Så grønnsaker

21. mars: Kino 

25. april: Kreativt verksted

23. mai: Anlegning av grønnsakshage og sommeravslutning

Hver torsdag kl. 17.00 er det Middag for alle hvor det er mulighet å spise middag for en billig penge for hele familien. 

 

Har du spørsmål?
Kontak menighetspedagog Sigrid Eline på sa645@kirken.no eller ungdomsarbeider Torkel Djønne på td583@kirken.no.

Tilbake