Konfirmanttiden i Høvik menighet 2025


Som konfirmant får du mulighet til å tenke nye tanker og få nye opplevelser. 

Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål og vi avslutter konfirmanttiden med å markere konfirasjonsdagen din høytidelig i kirken.

Det er ikke alle spørsmål det finnes enkle svar på, men det er viktig og spennende å snakke om dem. De ansatte i kirken ønsker å møte deg og ta dine spørsmål på alvor. I konfirmasjonstiden vil du lære mer om kristne grunnverdier og kristen tro. Som konfirmant i Høvik vil du også møte engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du deltar på.

Du kan velge mellom ulike opplegg:

Alternativ 1: Sommerleir

Konfirmantleir er sosialt og morsomt.  Vi drar første uke i sommerferien. I 2025 er leir i uke 26, fra mandag til lørdag. Her skjer det meste av undervisningen. Som leirkonfirmant vil du også delta på fellessamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Høvik menighet. 

Trykk på linken så får du se litt av det som skjer på vår leir: Film

Pris: kr. 700,- for påmelding og kr. 3900,- for leir.

 Alternativ 2: Mikskonfirmant

Dette opplegget passer for deg som ikke kan dra på sommerleir. Her skjer det meste av opplegget på kveldstid, og det er inkludert en weekend hvor vi er sammen på dagen, men sover hjemme. Du blir en del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Som mikskonfirmant vil du også delta på fellessamlinger med de andre konfirmantene i Høvik. 

Pris: kr. 700,- for påmelding og kr. 700,- for opplegget.

 Alternativ 3: Tilrettelagt konfirmasjon

Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg. Menighetene i Bærum tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. 

Pris kr. 700,- for påmelding og kr 700,- for opplegget.

Økonomi

Økonomi skal ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonstiden. Vi har gode støtteordninger, så dersom økonomien er en utfordring, ta kontakt med kateket Nina Engen: ne223@kirken.no

Konfirmasjonsdager 2025:

Lørdag 6.september, søndag 7.september og Lørdag 13.september. Tidspunktene setter vi opp etter at påmeldingsfristen er gått ut. Antallet gudstjenester hver dag varierer fra år til år.

 

Frist for påmelding 1.oktober. 

Klikk her for å komme til påmeldingen.

 

 

Tilbake