Vil du sitte i Høvik menighetsråd?


Vil du være med og gi Høvik menighet et godt menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd?

Neste høst er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet. 

Menighetsrådet møtes 7-9 ganger i året og består av 10 medlemmer og sokneprest. Daglig leder er sekretær og rådet er valgt for en 4 årsperiode.

I vår menighet er vi særlig opptatt av disse sakene:

  • Utvikling av området rundt kirken og nye Høvik sentrum ved omlegging av E18.
  • Jobbe for at menigheten forvalter sine ressurser på en god og forsvarlig måte
  • Sørge for gode møteplasser for de som bor i menigheten, barn, unge og voksne. 

Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor kirkemusikk, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Vil du være med på laget?

Kontakt fungerende sokneprest Ingeborg Holberg Heggen på e-post ih653@kirken.no om du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg. 

Kandidater til menighetsrådsvalget må vi ha på plass innen 31. mars, valget foregår 11. september.

 

Les mer om hva det vil si å sitte i menighetsråd her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/vil-du-stille-til-valg/menighetsradsvalg-sokneradsvalg/

Foto: Christian Holberg Heggen

Tilbake