Velkommen til høvik!


21. april var det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre benyttet anledningen til å beklage den behandlingen skeive har fått av storsamfunnet.

Men Den norske kirke har ikke vært noe bedre. Derfor var det på sin plass at et samlet bispemøte den 21. februar i år sa unnskyld for den store skade og smerte Kirken har påført mange skeive i årenes løp.

Heldigvis går verden fremover. I 2016 ble det åpnet for likekjønnet vigsel i Den norske kirke, og alle kirker i Bærum står åpne for likekjønnede par som vil gifte seg. Velkommen!

Søndag 5. juni skjedde det noe nytt i Sandvika. Pride ble arrangert for første gang i vår kommune.

Her var Den norske kirke i Bærum med. Vi var der for å feire kjærligheten og mangfoldet som er en gave fra Gud.

Vi vil være med for å si tydelig at alle er velkomne i kirken. Men vi vil også være med fordi Pride trengs: Internasjonalt er det en urovekkende utvikling med økende undertrykking av skeive i mange land. Men også i Norge hører vi om skeive som blir trakassert og plaget. Dette kan vi ikke tåle. Pride er dagen for å stå sammen for åpenhet, mangfold og likeverd.

Den behandlingen skeive fikk i det norske samfunnet i så mange år, er tragisk. At den kristne kirke, som skal forkynne kjærlighetens budskap, også har vært med på denne uverdige behandlingen, er ikke mindre tragisk.

Som kirke trenger vi å minne oss selv på Paulus’ ord fra 1. Korinterbrev om at vi «uten kjærlighet bare drønnende malm eller klingende bjelle».

Vi trenger hele tiden å huske på Jesu radikale nestekjærlighet: Jesus stanset opp, verdsatte og løftet frem mennesker og menneskegrupper som på hans tid var marginaliserte. På samme måte ønsker vi i kirken å kjempe for alles likeverd både i samfunn og kirke.

Tekst: Gunnar Næsheim, prost i Bærum, Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge i Bærum

https://www.budstikka.no/god-pinse-og-god-pride/o/5-55-887627

Tilbake