Sommertiden i Høvik menighet, 20. juni til og med 14.august


Se oversikten her.

Konfirmantleir på Hurdal Verk folkehøgskole i uke 25, 21-26/6.

 

Gudstjenester i sommer

Gudstjensteturnusen er også i år lagt opp slik at menigheten samarbeider med Fornebulandet menighet om de preste- og kantorressursene som er i tjeneste til en hver tid i sommerperioden. Det betyr  at hver annen av disse søndagsgudstjenestene vil være enten i Høvik eller  Snarøya kirke med menighetenes prester og med kantor.

 

De søndagene det ikke er preste- og kantorsressurser i Høvik kirke vil vi ha frivillig ledede gudstjenester kl 11 i kirken parallelt med gudstjenesten i Snarøya kirke.

 

Disse gudstjenestene vil være gudstjenester uten musiker/kantor som spiller flygel eller orgel.

 

Søndag 26.juni, kl 11, Høvik kirke:  Prest: Agnar Holme.

Søndag 11.juli, kl 11, Høvik kirke: Prest Per Holdø
Søndag 24.juli, kl 11, Høvik kirke: Prest Åge Haavik Søndag
7.august, kl 11, Høvik kirke: NB: Ennå ikke fastsatt.  Se annonsering!  ( Kl 11 i Snarøya kirke: Prest Thomas Wagle)

Følg også med  på vår hjemmeside og i gudstjenestelistene  i Budstikka og Aftenposten.

De ordinære gudstjenestene i Høvik kirke er som følger:
Søndag 3. juli kl. 11, Høvik kirke: Prest: Trygve Rø
Søndag 17. juli kl. 11, Høvik kirke: Prest: Ruth Ingeborg Sveinsdotter
Søndag 31. juli kl. 11, Høvik kirke: Prest: Thomas Wagle
Søndag 14. august kl. 11, Høvik kirke: Prest: Thomas Wagle

Prester i Høvik menighet, høsten 22/våren 23.

Sokneprest Trygve Rø, vil etter over 10 år i menigheten, ha  permisjon  fra 1. september 2022  til 1. august 2023.  I denne perioden vil han  vikariere som sokneprest  Vestre Slidre, i Valdres.

Kapellan Ingeborg Holberg Heggen vil være konstituerende sokneprest når hun  i midten av september kommer tilbake fra omsorgspermisjon.  Fra 1. september vil Jon Aalborg være menighetsprest. Ta vel i mot Ingeborg og Jon når han kommer!

 

Vi i staben i Høvik, - vi  ønsker dere alle en god sommer!

Tilbake