Konfirmantåret 2023


1. mai åpner vi påmeldingen for konfirmantåret 2023

Etter at fristen for påmelding er utløpt 1.oktober vil alle som er påmeldt få informasjon fra oss med oversikt over konfirmasjonstidspunkt, undervisningsgrupper og et program for konfirmasjonstiden.

Første samling  er søndag 13.november. 

Kl. 17.00 Temasamling: Hva er en gudstjeneste.                                                   

Kl. 18.00 Ung messe.

Kl. 19.15 Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte.

Det neste som skjer er lørdag 14. og søndag 15.januar. Lørdag møter vi alle konfirmantene til kick-off dag. Her blir det mange ulike aktiviteter og konfirmanter og ledere får anledning til å bli litt kjent med hverandre. Søndag blir konfirmantene presentert for menigheten og etterpå et det et kort infomøte.

Her møter både de konfirmantene som har valgt leir og de som har undervsiningsopplegget som kalles miks.

Konfirmantleiren i 2023 er uke 26. Den første uke i sommerferien.

Konfirmasjonsdagene er lørdag 2. søndag 3 og lørdag 9. september.

I oktober kommer det et med detaljert program.

Påmeldingsskjema finner du her! (LInk)

Tilbake