Gi stillheten rom og tid! - åpen kirke på torsdager


I stillheten møter vi oss selv og «alt som er og blir og var». Stillheten gir en mulighet til refleksjon, selverkjennelse i møte med aktivt liv, vår uro og alle tankene og fornemmelsene vi bærer på.

Velkommen til et åpent rom for stillhet og meditasjon, kort eller lenge.

 

Høvik kirke er åpen på torsdager i tidsrommet 20.00 – 21.30, på følgende datoer:
31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 og  19/5.

Tilbake