Bli med i Høvik Superkids!


Høvik Superkids er et kor for alle barn som går på 1. - 4. trinn. Vi har øvelse i Høvik kirke hver torsdag kl 17.30-18.30 utenom i feriene. 

 

Hva foregår på en øvelse i Superkids?

I løpet av øvelsen bruker vi mest tid på sang, før barna får leke litt sammen. Deretter har vi en pause der alle får utdelt saft og kjeks. Barna får også klistremerke på oppmøtekortet sitt for hver gang de kommer, og hver 5. gang venter en liten godteri-premie! Vi avslutter øvelsene med lystenning inne i kirken. Koret synger både salmer, sanger med kristent budskap og andre typer barnesanger.

Medlemskap i Superkids?

Vi ønsker å kunne være et inkluderende fellesskap der barna kan utfolde seg kreativt innenfor trygge rammer. Koret er en del av Norges KFUK KFUM, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, og som medlem i Høvik SuperKids blir man også medlem i KFUK KFUM. Det koster 200 kr i semesteret å være medlem. 

Smittevern-info i disse tider:

Vi ønsker at det skal være så trygt som mulig for barna å delta på Superkids sine øvelser, og vi ønsker å kontinuerlig tilpasse oss den endrede smittesituasjonen. Ettersom det for tiden er flere deltakere enn vanlig, ønsker vi å gjøre noen justeringer for øvelsene fremover. 

Smittevern: Viktig informasjon til foreldre på korøvelsene fremover. 

Generelt:

 • Vi slipper barna inn fra kl 17.20 så det er fint å være ute i god tid.
 • Foreldre som ikke har avtale med Viktoria og Kari Anne om å hjelpe til under øvelsen/pausen, bes vente ute/hjemme, og ikke gå inn i menighetshuset.
 • Vi vil for ordens skyld også be om at barna ikke tar med seg venner på øvelsen som ikke er registrert som deltakere på SuperKids og/eller Trosopplæringstiltaket som drives gjennom disse felles korøvelsene.
 • Vi vil fortsette å ta bilde av barnas plassering på øvelsene, så vi kan ha oversikt over hvem som sitter hvor i forbindelse med eventuell smittesporing. Bilder der barna kan identifiseres ved ansikt vil ikke bli benyttet i andre sammenhenger.
 • Vi minner om å kjøre svært forsiktig utenfor kirken ved levering og henting, og eventuelt parkere nedenfor kirken dersom parkeringen oppe ved kirken er full.

Under Korøvelsen:

 • Barna kommer inn i gangen én etter én, blir registrert, får antibac, og tar med seg yttertøy inn i den store salen for å unngå trengsel i garderoben i menighetshuset.
 • Barna får nummererte plasser i store sal, og blir plassert skole- og klassevis så langt det lar seg gjøre, noe som innebærer en fast plass for de neste øvelsene også.
 • Barna sitter på hver sin stol med god avstand til hverandre, og med god avstand til raden foran/bak i tråd med smittevernveileder for barnekor: https://www.ungikor.no/korona
 • Vi lufter under korøvelsen.

Under lek:

 • Lek skal innebære begrenset fysisk kontakt. Samtidig ønsker vi at barna skal kunne få fortsette å leke med hverandre. Mulige leker kan være har’n, haien kommer, samurai, danseleken etc. der barna ikke trenger å stå stille ansikt til ansikt, men fortsatt kan leke med hverandre med noe avstand.

Under pause:

 • Barna blir plassert på bord skole- og klassevis så langt det lar seg gjøre, og får med det en fast plass for pausen de neste øvelsene fremover.
 • De går inn til pause i mindre grupper for å unngå trengsel, og får antibac på vei inn.
 • Det vil bli servert saft og kjeks til hver enkelt - kun ett glass saft til hver, og kjeks på tallerken. Barna får utdelt klistremerke på oppmøtekortet sitt.

Under avslutning: 

 • Inne i store sal i menighetshuset i stedet for i kirken for å unngå trengsel: Barna sitter på samme faste nummererte plass slik de gjorde under korøvelsen for å sikre god avstand mellom deltakerne. Vi lufter dersom det trengs.
 • Etter avslutning kler barna på seg yttertøy imens de er inne i den store salen for å unngå trengsel i garderoben. Foreldre bes vente utenfor menighetshuset. Barna slippes ut når de er påkledd. Vi ber foreldre være klare for å ta dem imot på utsiden.

Vi håper med dette å kunne sikre en enda tryggere korøvelse. Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe. 

Kontakt:

For spørsmål er det bare å ta kontakt med dirigent Viktoria Fossheim Solum på vs594@kirken.no

Tilbake