Bli med i Høvik Superkids!


Høvik Superkids er et kor for alle barn som går på 1. - 4. trinn. Vi har øvelse i Høvik kirke hver torsdag kl 17.30-18.30 utenom i feriene. 

 

Hva foregår på en øvelse i Superkids?

I løpet av øvelsen bruker vi mest tid på sang, før barna får leke litt sammen. Deretter har vi en pause der alle får utdelt saft og kjeks. Barna får også klistremerke på oppmøtekortet sitt for hver gang de kommer, og hver 5. gang venter en liten godteri-premie! Vi avslutter øvelsene med lystenning inne i kirken. Koret synger både salmer, sanger med kristent budskap og andre typer barnesanger.

Medlemskap i Superkids?

Vi ønsker å kunne være et inkluderende fellesskap der barna kan utfolde seg kreativt innenfor trygge rammer. Koret er en del av Norges KFUK KFUM, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, og som medlem i Høvik SuperKids blir man også medlem i KFUK KFUM. Det koster 200 kr i semesteret å være medlem. 

Meld deg på!

Det er plass til flere barn i koret, og vi tar imot nye medlemmer året rundt! Velkommen til øvelse! 

Kontakt:

For spørsmål er det bare å ta kontakt med dirigent Viktoria Fossheim Solum på vs594@kirken.no

Tilbake