Småbarnssang og legoklubb


Samlinger for barna på torsdager etter middag.

SMÅBARNSSANG OG LEGOKLUBB PÅ TORSDAGER


Etter middagen er det morsomme samlinger for barna. Disse begynner ca kl 17.40 og varer i ca 25 min.

SMÅBARNSSANG inneholder sang, spill, lek og bevegelse på barnas premisser. Samlingen passer fint for de minste barna sammen med en voksen.

LEGOKLUBBen blir i dåpssakristiet i kirken. Der setter vi frem lego hvor barna kan få bygge. Barna må ha med seg en voksen.

11. januar til 30. mai (med unntak av 22. feb. -vinterferie, 28. mars - skjærtorsdag, 9. mai - Kristi himmelfartsdag og 16. mai).

Middag: Det koster 50,- pr pers (maks kr 200,- pr familie). Betaling med Vipps når dere kommer. Sangstunden er gratis å delta på.

Velkommen store og små!

Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Sigrid Eline på epost: sa645@kirken.no eller telefon: 40 44 21 78.

Foto: Sveinung Bråten

Tilbake