Konfirmant kick-off endret


Oppstarten på konfirmantåret blir ikke helt som vi hadde planlagt. Koronasmitten og restriksjonene nå tillater ikke at vi møter alle konfirmantene på en gang. Vi hadde ønsket en oppstarte med full fart hvor konfirmanter og ungdomsledere kunne bli litt kjent, men det får vi gjøre senere i år.

Planen for lørdag 15. og søndag 16. januar ser slik ut:

Konfirmanter som er på mandagsgruppen møter lørdag kl. 11.00 -12.30

Konfirmanter som er på tirsdagsgruppen møter lørdag kl. 13.00-14.30

Konfirmanter som er på onsdagsgruppen kl.16.00 møter lørdag kl.15.00-16.30

Dere som er på onsdagsgruppen kl.17.30 møter søndag kl.12.30-14.00

(NB! Hver konfirmant skal altså bare møte i sin gruppe.)

Søndagens presentasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte utgår. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt.

I uke 3 på mandag, tirsdag og onsdag møter alle undervisningsgruppene som planlagt, men undervisningen varer bare 1 time og ikke 1,5 denne gangen. Kirkerommet vårt er stort så det er ikke noe problem å holde avstand – og alle sitter på tilviste plasser.

Tilbake