Godt nytt år!


De beste hilsener for et godt nytt år ønskes deg fra Høvik menighet!

2022 er i gang med faste aktiviteter med noen begrensninger etter gjeldende smittevernregler.

Staben befinner seg på hjemmekontor, og menighetshuset er derfor ikke betjent i denne perioden.

Godt nytt år!

Gudstjenestene gjennomføres med antallsbegrensning på 50 deltakere, munnbind og god avstand mellom deltakerne. Noen av arrangementene krever digital påmelding i forkant.

Konfirmantundervisningen er fordelt i mindre grupper og holder kortere samlinger.

Ungdomsarbeidet pågår digitalt, og trosopplæringen er i drift med Høvik Superkids.

 

Vi ber om at alle må være trygge fra sykdom og ensomhet i en tid med prøvelser og strenge smittevernstiltak. Husk at våre prester og diakon er tilgjengelig for samtaler for de som trenger.

 

Vi er nå inne i Åpenbaringstiden i kirkeåret hvor Jesus åpenbarer sin guddommelighet for oss. Lyset viser vei og bærer med seg håp. Våre bønner går til en verden som lever i pakt med skaperverket, for et fellesskap i nestekjærlighet og en kirke som favner og løfter frem alle som kjenner på smerte og utenforskap. Da passer det godt å lese denne bønnen av Hans Johan Sagrusten:

 

«Gud, i dine hender overlèt eg alle mine urolege tankar, alt eg er redd for å ikkje greia, alt utolmod over spørsmål som ikkje har fått svar, all irritasjon over menneske som eg har vanskeleg for å tola. Eg overlèt meg sjølv nett slik som eg er. Du kjenner meg heilt og fullt. Tal tilgjevingsordet til meg og førebu mitt indre til å ta imot deg. Lat heile mitt vesen bli til god jord, der kveitekornet kan gro og veksa og mogna til evig liv».

Amen

 

Ungdomsarbeidet venter på lov til å møtes fysisk, og gleder oss til å sette igang et nytt semester med ten Sing, Spill og chill, Sporty og leirer! Ta kontakt med Torkel Djønne på: 982 67 825 eller td583@kirken.no for mer informasjon. 

Høvik Superkids øver fra og med tirsdag 11. januar kl. 17.30-18.30 i Høvik kirke. Har du spørsmål kan du kontakte menighetspedagog Sigrid Eline på sa645@kirken.no

Babysang, Middag for alle og Småbarnssang: Vi kommer tilbake med mer informasjon om når disse aktivitetene starter igjen. Følg med her på hjemmesiden, facebook og i ukebrevet.

Tilbake