ADVENT!


Vi markerer starten på adventstiden med en rekke arrangementer.

 

Lørdag 27.11. er det:

 • Kl 12: Orgelhalvtime "Folkefrelsar til oss kom" v/ Thröstur Eiriksson
 • Arrangementer i forbindelse med tenning av julegranen
  • 16.00 Quiz på biblioteket
  • 17.00 Matservering på menighetshuset
  • 17.45 Musikk ved kor og korps
  • 18.00 Julegranen tennes

Søndag 28.11. kl 11.00 er  det festgudstjeneste ved inngangen til et nytt kirkeår.

  • Bærum Bachkor
  • Messingblåsere
  • Prest: Trygve Rø
  • Kantor: Thröstur Eiriksson
  • Mye musikk – bl.a. Hallelujakoret fra Messias.
  • Adventskransen tennes og adventssalmene synges

Tilbake