Helgebønn for Kristi kongedag


Helgebønnen er ved sokneprest Trygve Rø og kantor Thröstur Eiriksson

Dagens bønn:

Hellige Gud,
du bor i det høye og hellige
og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Vi ber deg:
Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider. Se i nåde til oss på dommens dag.
så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike, ved vår frelser Jesus Kristus,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet. Amen 

 

Tilbake