Helgebønn for 22.søndag i treenighetstiden


Helgebønnen er ved kateket Nina Engen og kantor Thröstur Eiriksson. Musikken er fra L'Organiste av Cesar Franck.

 

Fra dagens bønn: "Lær oss å leve som lysets barn, så vi ikke krenker deg eller vår neste, men viser barmhjertighet i ord og handling. 

 

Tilbake