Helgebønn


Helgebønn for 20.søndag i treenighetstiden

Helgebønnen er ved menighetspedagog Sigrid Eline Andersen og kantor Thröstur Eiriksson. Her er dagens bønn:

 

Evige Gud, kjærlighetens kilde,
du har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og med hverandre. Vi ber deg:
Bygg våre hjem i fred
og velsign alle ekteskap, familier og fellesskap.
Fyll oss med din kjærlighet så vi kan tjene deg i glede,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Musikken vi hører er Carl Nielsens melodi, som vi blant synger til den vakre høstsalmen "Dypt heller året i sin gang". 

 

Tilbake