Helgebønn


Søndag 12.september er 16.søndag i treenighetstiden og har prekentekst fra saligprisningene.

 

Helgebønnen er ved Maryam Trine Skogen og Thröstur Eiriksson

 

Tilbake