Orgelrenoveringen er fullført!


Etter et intenst og omfattende arbeid er renoveringen og oppgraderingen av Høvik kirkes orgel ferdig. 

Arbeidet har vært todelt:

  1. Renovering og utbedring på grunn av urenheter og slitasje.
  2. Installering av setterkombinasjoner (se under)

Arbeidet er utført av orgelbygger Marius Lyngø, som med sin fagkunnskap, nøyaktighet og behagelige vesen har vært en svært god samarbeidspartner. 

Alle orgelets 1700 piper er tatt ut, vasket, satt inn igjen og etterintonert. Etter 33 år hadde mye støv og skitt samlet seg inne i orgelhuset og i pipene. 

Orgelet har fire belger som sørger for luft til pipeverket. Her, og på andre skinnbelagte deler, var skinnet morkent og måtte byttes ut. Alt for fem år siden måtte skinnet i pedalbelgene byttes ut, etter at det hadde kollapset midt under en konfirmasjonsgudstjeneste.

Orgelet har en avansert mekanikk, med direkte mekanisk overføring fra tangentene og til ventilene som åpner for luft til pipene. Mekanikken er gjennomgått, justert og fininnstilt, samt reparert der det var nødvendig.

På begge sider av spillepulten ser man registertrekkene; ett for hver av de 26 stemmene orgelet består av, samt de to tremulantene (ett for hvert av de to manualene/tangentrekkene) som gir en vibratoeffekt. Når et registertrekk dras ut, beveges en sløyfe (en lang list under piperekkene) slik at hull i denne åpner for luftinnslipp til pipene, og tonene i denne stemmen kan klinge. Hvis flere registertrekk er trukket ut, så klinger flere piper for hver tangent. Ved å dra ut forskjellige registertrekk kan orgelets klang og styrke varieres. Det kan være krevende å endre registrering når flere registertrekk skal dras ut/dyttes inn på samme tid. Når større verker skal fremføres har det derfor vært nødvendig med assistent(er), også kalt registrant(er). Men nå har vi fått installert et såkalt setteranlegg. Inne i orgelet er elektriske magneter koplet til registertrekkene. Valget av de registertrekkene som skal brukes lagres i en datamaskin, som har rundt 30.000 kombinasjonsmuligheter! De forskjellige kombinasjonene lagres og hentes frem med knappene man ser under notebrettet og med fottritt over pedalen. Dette gjør det mulig å utnytte orgelets potensiale til fulle.

Vi er svært takknemlige for at dette prosjektet ble gjort mulig gjennom midler som Bærum kommune har stilt til rådighet gjennom Bærum kirkelige fellesråd. Høvik kirke har et kvalitetsinstrument som med fortsatt godt vedlikehold vil kunne holde i mange årtier fremover. Vi håper på snarlig gjenåpning av kirken, slik at mange få oppleve det nyrenoverte orgelet ved gudstjenester og konserter. Men alt nå kan orgelet høres ved de fleste av vår ukentlige helgebønn.

Da orgelet ble bygget og senere installert og tatt i bruk i 1988, var Bjørn Boysen konsulent for prosjektet. Bjørn Boysen, som døde i 2018, var sentral i norsk orgelmiljø som utøver, orgelprofessor (og rektor) ved Norges musikkhøgskole, samt rådgiver og konsulent ved en rekke nybygg og restaureringsarbeider. Setterkombinasjonssystemet, levert av det tyske firmaet Laukhuff, er bygget etter prinsipper utarbeidet av Boysen og vi er glade for at ringen på mange måter er sluttet ved at dette systemet benyttes i vårt orgel.

Tilbake