Helgebønn for 5.søndag i påsketiden


Våren er her og vi er fortsatt i påsketiden.

 

Vi feirer med helgebønn fra Høvik kirke, ved kapellan Ingeborg Holberg Heggen og kantor Thröstur Eiriksson. Musikk til innledning er preludium over "No livnar det i lundar" av Mark Taylor. Til avslutning hører vi "Liden fugl" av Edvard Grieg.

 

Tilbake