Pasjonsgudstjeneste


Pasjonsgudstjeneste fra Høvik kirke, langfredag 2.4. 2021.

 

Liturg: Trygve Rø. Tekstlesere: Torkel Djønne, Nina Engen og Ingeborg Holberg Heggen. Medlemmer av Bærum Bachkor. Kantor Thröstur Eiriksson. Linea Falch, fløyte, spiller "Lamento" fra "Langfredag", op 75, av Egil Hovland. Salmen "Du som gikk foran oss" er av Olov Hartman og oversatt av Eyvind Skeie. Melodi av Sven-Erik Bäck. Som postludium synger koret "Crucifixus" av Antonio Lotti.

 

 

Tilbake