Snart har vi nye kontorer!


De ansatte i menigheten har hatt trange kontorer og få muligheter til å ta imot folk til fortrolige samtaler. Nå bygges lokalene om for å ivareta disse behovene.

 

For å få nok plass til kontorer, samtalerom, kopirom, med mere, så bygges de eksisterende kontorene om og vi tar også scenen i den store menighetssalen i bruk. Scenen har kun vært brukt til lagring de siste årene og får nå et annet bruksområde. Fortsatt blir det mulighet for å lagre stoler, bord og sceneelementer i spesiallagde skuffer under scenen. Det kommer også vinduer øverst på veggen der scenen var for å slippe inn lys. 

 

Tilbake