Avlyser aktivitet frem til 18. januar.


Kjære Høvik menighet og venner av Høvik kirke. Godt nytt år!

Her ligger informasjon om de første ukene av 2021 i høvik menighet. 

 

- Innstramninger og videreføring av koronatiltak gjør at alle gudstjenester og arrangementer - med unntak av gravferder, samt enkle dåpshandlinger og vigsler - blir innstilt frem til 18.januar. Dette gjelder alle fysiske arrangementer også for barn. 

- Konfirmajons kick-off helgen 16-17 januar må også dessverre avlyses. Vi vil komme tilbake med nye datoer. Beklager dette.

- Streik i kirkelig sektor pågår fortsatt. Begge våre prester, samt diakon og kateket er tatt ut i streik. Det er mulig å søke om unntak i forbindelse med gravferd.

Ytterligere informasjon om utvidede koronatiltak i kirken finnes her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ny%20nasjonal%20nedstenging%20påvirker%20kirkens%20tilbud/

 

I disse nedstengte ukene begynner arbeidet med nye kontorer, samt vedlikehold av orgelet. Klikk her for mer informasjon om dette!

Vi håper alle har hatt en fin julefeiring, og vi ser frem mot å møtes igen!

Tilbake