Streik i kirkeoppgjøret


Noen arrangementer i Høvik menighet avlyses inntil videre.

 

Etter forhandlinger på overtid mellom fagforeningene og KA, ble ikke partene enige og 21 ansatte i Den norske kirke er tatt ut i streik fra 12.desember, blant annet prester og diakon i. Høvik menighet. Det innebærer at en del av våre arrangementer må avlyses, blant annet "Åpen kirke", som var planlagt søndag 13.12.

 

Mer informasjon om streiken her:

https://www.vl.no/religion/2020/12/12/streik-i-kirkeoppgjoret/

Tilbake