Utdeling av 4-årsbok


Er du 4 år? Eller kanskje du blir det senere i år? Da er det din tur til å få 4-års boka!

 

Alle som er eller blir 4 år i 2020, som er tilhørende Den norske kirke og bor i Høvik menighet, får en av de nærmeste dagene en invitasjon i postkassen.

Vi inviterer 4-åringene til:

TORSDAG 17. SEPTEMBER KL 17:00
Vi starter med å spise middag sammen i menighetshuset på Høvik. Så går vi inn i kirken ca kl 17:30 for en liten samling. Opplegget varer til ca 18:15.

SØNDAG 20. SEPTEMBER KL 11:00
feirer vi gudstjeneste sammen, og du får boken. Barnekoret Superkids er også med og synger.
Oppmøte denne dagen er kl 10:45. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, saft og noe å spise som er enkelt å servere. Ved allergier eller behov for annen tilrettelegging vil vi gjerne ha beskjed ved påmelding.

Vi følger smittevernveilederen for den norske kirke, kort summert: Vi tar vare på hverandre ved å holde avstand, vi vasker hendene og vi er hjemme når vi har symptomer eller er syke.

Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Kari Anne kl297@kirken.no T: 465 22 958

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG! 

Vi vil gjerne ha påmeldingen innen mandag 14. september. Meld på din 4-åring her 

Tilbake