Aktiviteter for voksne

Pilgrimsvandring - Haslumseter 50 år

22. september 2019.     Les mer...

Samtalegruppe om tro og liv og de store eksistensielle spørsmålene

Fire torsdagskvelder i Høvik menighet høsten 2019.     Les mer...

MIDDAG FOR ALLE

Vi starter opp igjen torsdag 5. september kl. 17. Alle velkommen!    Les mer...

Diakoni

Har du hørt om diakoni?    Les mer...

Bærum Bachkor

Øvelse onsdager kl. 19.00-22.00.  Dirigent: Thröstur Eiriksson.     Les mer...