Aktiviteter for voksne

Konsert 29. april kl. 18.00 i Høvik kirke

Fløytetoner ved Inger Johanne Østby.    Les mer...

Stille kirke på Høvik på torsdager våren 2018

«For det er i Gud vi lever, beveger oss og er til» 8 torsdager fra 18.45-20...   Les mer...

Diakoni på trikk/buss/bane

Har du hørt om diakoni?    Les mer...

Bærum Bachkor

Øvelse onsdager kl. 19.00-22.00.  Dirigent: Thröstur Eiriksson.     Les mer...