Høvik menighet > Voksne

Aktiviteter for voksne

Resultater av kirkevalget

Menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.     Les mer...

MIDDAG FOR ALLE

Vi starter opp igjen torsdag 5. september kl. 17. Alle velkommen!    Les mer...

Diakoni

Har du hørt om diakoni?    Les mer...

Bærum Bachkor

Øvelse onsdager kl. 19.00-22.00.  Dirigent: Thröstur Eiriksson.     Les mer...