Høvik menighet > Kontakt
Kontaktliste
Kontakt oss

Høvik menighet
Postadresse: 

Postboks 484
1302 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 11
1302 Sandvika 

Telefon: 67 50 05 00
Send e-post