Søndag før pinse - 24. mai kl. 11.00


Endelig kan vi samles til gudstjenestefelleskap i Høvik kirke igjen!  Velkommen!   Evangelieteksten  er fra Johannesevangeliet der Jesus lover at talsmannen – ånden – skal komme (Joh. 15,26-27) Vi forbereder oss på pinsetid.  Hva tenker du om Ånden, som «er Herre og gjør levede» (Nikenske trosbekjennelsen)? -  hvordan erfarer du den? Sokneprest Trygve Rø leder gudstjenesten sammen med kantor Thrøstur Eiriksson, medliturg Anne Nordal Broen, kirketjener  Nora M Næss og kirkevertene  Kirsten og Odd Petter Tornes

 

Vi er pålagt fra myndigheter og kirkeledelse å følge de smittevernstiltak og  registeringsprosedyrer som er bestemt.   På vei inn i kirken vil du bli møtt av kirkeverter og medliturg som vil informere deg om tiltakene og om hvordan registrering foregår.  For å ivareta din integritet på best mulig måte innenfor de pålagte registreringsrutinene som gjelder vil du måtte skrive ned ditt navn og telefonnummer  og levere i lukket konvolutt som vi oppbevarer i 10 dager – uåpnet. Om smittesporing skulle bli aktuelt er det kun kommuneoverlegen som vil få tilgang til de uåpnede konvoluttene med navn og telefonnummer.  Vi kan være 50 i kirken i tillegg til   de som leder gudstjenesten.  Det betyr: KOM I GOD TID!  Vi vil også simultan-sende gudstjenesten til menighetssalen for deltager 51 og oppover. Der er kapellan Ingeborg Holberg Heggen og Nina  Engen vertskap og Ingeborg leder nattverdsfeiring.   

Tilbake