Menighetsmøte søndag 22. mai etter gudstjenesten


Vel møtt til menighetsmøte etter gudstjenesten 22. mai. 

Menighetsrådet ønsker velkommen til menigetsmøte!

I menighetsmøtet vil vi samtale mer om tiden som kommer, enn året som har gått. Menighetsrådet håper menigheten har innspill og tanker rundt menighetens arbeid videre.

 

Årsmeldingen kan lastes ned her

Tilbake