Menighetsmøte søndag 22. mai etter gudstjenesten


Takk for menighetsmøtet på søndag 22. mai. 

Årsmeldingen kan lastes ned her

Presentasjonen fra menighetsmøtet kan lastes ned her

Takk for gode spørsmål. 

Tilbake