Helgebønn for første søndag i fastetiden


Søndag 21.februar er første søndag i fastetiden. Her kan du se helgebønn for denne dagen.

 

Helgebønn fra Høvik kirke for første søndag i fastetiden. Ved kateket Nina Engen og kantor Thröstur Eiriksson. Glassmaleriet av Jesu fristelse er laget av Rolf Klemetsrud og er plassert på kirkens nordvegg. Orgelmusikken er tatt opp i Helgerud kirke. Takk til Helgerud menighet for lån av instrument, mens vårt eget renoveres. 

Tilbake