Invitasjon til alle 6-åringer


Liker du å synge? Bli med på Superkids!

 

BLI MED PÅ SUPERKIDS!

Du får, eller kanskje har du allerede fått, en invitasjon i postkassen din til å bli med i Superkids! Du kan være med 4 ganger, og vil du fortsette er du hjertelig velkommen til det!

Dere inviteres til å være med på 4 øvelser torsdager fra kl 17:30-18:30: 
26. august, 2. september, 9. september og 16. september. Den siste torsdagen vil vi ha en liten konsert kl 18.00 i  kirken. Da vil alle 6-åringene også få hver sin 6-årsbok. 

Høvik Superkids er et kor for alle barn som går på 1. - 4. trinn. Vi har øvelse i Høvik kirke hver torsdag kl 17.30-18.30 utenom i feriene.

Hva foregår på en øvelse i Superkids?

I løpet av øvelsen bruker vi mest tid på sang, før barna får leke litt sammen. Deretter har vi en pause der alle får utdelt saft og kjeks. Barna får også klistremerke på oppmøtekortet sitt for hver gang de kommer, og hver 5. gang venter en liten godteri-premie! Vi avslutter øvelsene med lystenning inne i kirken. Koret synger både salmer, sanger med kristent budskap og andre typer barnesanger.

Dette tilbudet er en del av Høvik menighets trosopplæring, og det er gratis å delta på samlingene. 

Meld på din 6-åring her innen 24. august.

Har dere spørsmål? kontakt menighetspedagog Sigrid Eline Andersen på e-post: sa645@kirken.no eller mobil 40 44 21 78

Vi gleder oss til å se deg!

Tilbake