Høvik menighet > Menigheten
Menighetsråd

Medlemmer i Høvik menighetsråd 2015-2019

Navn                                                                verv
Per Holdø Leder
Kristin Fossheim Nestleder
Åge Cornelius Haavik Fast medlem, fellesrådsrepresentant
Hannah Marie Torp Narum-Hansen Fast medlem
Sigrid Svarstad Holme Fast medlem
William Charles Spade Fast medlem
Inger Lise Lerø Fast medlem
Arvid Sten Kaasa Fast medlem
Kristine Margrete Nome Varamedlem
Endre Micael Austad Ulberg Varamedlem
   
   
Menighetsblad
Nr. 1 2019
Nr. 1 2019
Les mer...
Nr 2 2018
Nr 2 2018
Les her Les mer...
Kalender

Om Høvik menighet

Høvik kirkes orgel

   Les mer...

Fakta og historikk

Julemotivene i glassmaleriene i Høvik Kirke.    Les mer...

Vil du støtte noen av tilbudene i Høvik menighet?

Givertjenesten.    Les mer...