Høvik menighet > Menigheten
Menighetsråd

Medlemmer i Høvik menighetsråd 2019-2023

Navn                                                                verv
Per Holdø Leder, fellesrådsrepresentant
Kristin Fossheim Nestleder, vara fellesrådet
Marianne Torp Narum-Hansen Fast medlem
Torkel Djønne  Fast medlem
Kristoffer Steinbø Fast medlem
Inger Lise Lerø Fast medlem
Espen Kløw Varamedlem
William Charles Spade Varamedlem
Anne Elisabeth Nordal Broen Varamedlem
Kari Wold Haug Varamedlem
Reidun Ask Varamedlem
   
Menighetsblad
Nr. 1 2019
Nr. 1 2019
Les mer...
Nr 2 2018
Nr 2 2018
Les her Les mer...
Kalender

Om Høvik menighet

Høvik kirkes orgel

   Les mer...

Fakta og historikk

Julemotivene i glassmaleriene i Høvik Kirke.    Les mer...

Vil du støtte noen av tilbudene i Høvik menighet?

Givertjenesten.    Les mer...