Høvik menighet > Barn og Unge > Unge

Aktiviteter for unge

Resultater av kirkevalget

Menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.     Les mer...

MIDDAG FOR ALLE

Vi starter opp igjen torsdag 5. september kl. 17. Alle velkommen!    Les mer...

Ten Sing

For deg som er glad i å synge.   Les mer...

Hva og hvem er 13-20?

Et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. Fokus: Å være en støtte for...   Les mer...

Høvik Ungdomssenter (HUS)

Flere forskjellige aktiviteter for ungdommer.    Les mer...

HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs

HULK er et grunnkurs i lederskap.   Les mer...