Aktiviteter for unge

MIDDAG FOR ALLE

Vi starter opp igjen torsdag 17. januar kl. 17. Alle velkommen!    Les mer...

KFUK-KFUM Kulturskole på Høvik

Ny kulturskole på Høvik!     Les mer...

Ten Sing

For deg som er glad i å synge.   Les mer...

Hva og hvem er 13-20?

Et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. Fokus: Å være en støtte for...   Les mer...

Høvik Ungdomssenter (HUS)

Flere forskjellige aktiviteter for ungdommer.    Les mer...

HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs

HULK er et grunnkurs i lederskap.   Les mer...