Aktiviteter for unge

Konsert 29. april kl. 18.00 i Høvik kirke

Fløytetoner ved Inger Johanne Østby.    Les mer...

Stille kirke på Høvik på torsdager våren 2018

«For det er i Gud vi lever, beveger oss og er til» 8 torsdager fra 18.45-20...   Les mer...

Diakoni på trikk/buss/bane

Har du hørt om diakoni?    Les mer...

Guttekor

Onsdager kl. 17-18.    Les mer...

På flukt

Påmeldingsfrist: 11. oktober.    Les mer...

Ten Sing

For deg som er glad i å synge.   Les mer...

Tween Sing

Tweensing er i gang for høsten! Velkommen til både nye og gamle medlemmer:) For ...   Les mer...

Hva og hvem er 13-20?

Et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. Fokus: Å være en støtte for...   Les mer...

Høvik Ungdomssenter (HUS)

Flere forskjellige aktiviteter for ungdommer.    Les mer...

HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs

HULK er et grunnkurs i lederskap.   Les mer...