HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs
HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs

12.12.2013

HULK - Høvik Ungdomssenters Lederkurs
HULK er et grunnkurs i lederskap.

HULK er et grunnkurs i lederskap og er en forkortelse for HøvikUngdomssentersLederKurs. Først og fremst er HULK gøy, inspirerende, lærerikt, sosialt og grensesprengende! 

Velkomstbrevet til HULK-deltakere finner du her. Her er info om turen og om resten av samlingene!

Målsettingen for HULK er å utdanne nye medarbeidere til å være med i ungdomsarbeidet i Høvik menighet. På kurset jobber vi med hva det vil si å være leder; om roller, identitet og holdninger. På planen står temaer som samarbeid, etikk, forkynnelse, sjelesorg, gruppeledelse og andre praktiske leder-ferdigheter som forventes av ledere i kristent ungdomsarbeid. Hver kursdeltager skal også ha noen timer praksis i barne- eller ungdomsarbeid i løpet av året.

Kurset består av 2 deler, HULK A OG HULK B. Første del, HULK A, går på høsten, og består av 4 kurskvelder, 1 weekendtur og praksis. HULK B går på vinteren og bygger videre på A-kurset. For å bli med på HULK må du ha litt tid til overs, være motivert, gå i 10. klasse eller over og sende inn en søknad. Enkelt altså!
 
Kurset koster 750 kr for høstsemesteret og 350 for vårsemesteret. Med i prisen er også medlemsavgiften til Høvik Ungdomssenter og KFUK-KFUM som gir deg mange fordeler – blant annet billigere arrangementer på HUS og KFUK-KFUM, og dessuten KFUK-KFUM-magasinet! Når du har meldt deg på kurset vil du få en giro i posten.
 
Levere skjema på Ten Sing eller Café 18, eller send på e-post til ungdomsleder Salve Langkaas Saanum.
 
Påmeldingskjema (PDF) her:
Påmeldingskjema (word) her.