Bli med og syng!
Bli med og syng!

31.07.2019

Bli med og syng!

Bli med i Høvik superkids!

Det er bare til å møte opp! Oppstart: 9. januar 2020.

Barnekor for barn som går på 1. - 4. trinn. 

Hver gang blir det lek og sang, kjeks og saft og til slutt en kort samling i kirken. 

Vi ønsker å være et trygt og inkluderende fellesskap der barna kan være seg selv. 

Vi møtes hver torsdag kl. 17.30-18.30.