Åpen kirke i Høvik torsdag 28. november 2019 kl. 19.00-21.00
Åpen kirke i Høvik torsdag 28. november 2019 kl. 19.00-21.00

22.11.2019

Åpen kirke i Høvik torsdag 28. november 2019 kl. 19.00-21.00

Tema: Bønn og meditasjon

Et møte mellom Alia Kirsten Arnesen (veileder og representant for sufi-veien), Viggo Johansen (filosof og mindfulness instruktør) og Arne Sand (veileder og tidligere prost)

 

Refleksjon og samtale om praksis og erfaringer knyttet til bønn og meditasjon. 

Hva skjer i bønn, meditasjon og stillhet?

Hvordan praktisere? – og hva gjør praksisen med oss?

 

Vi vil også sitte i stillhet og meditere sammen.  

Kvelden ledes av Trygve Rø

 

Arbeidsgruppa «Åpen Kirke» inviterer til fellesskap, dialog og refleksjon om de viktige temaer knyttet til det å være menneske, på tvers av tradisjoner og livssyn. 

Vi inviterer personer med ulik bakgrunn og praksis, til refleksjon rundt tema der alle har erfaring, kunnskap og innsikt.