Haslumseter 50 år
Haslumseter 50 år

18.09.2019

Haslumseter 50 år

Jubileet feires søndag 22. september.

Høytidsgudstjeneste kl 12.

Pilegrimsvandring
På denne dagen blir det også arrangert en pilegrimsvandring i regi av Høvik menighet. Vandringen starter kl 08,30 ved Haslum kirke. Vi vil la oss utfordre knyttet til det å være pilegrim: Hvor jeg jeg på vei med mitt liv?  Hva vandrer jeg mot, som pilegrim med mine tilmålte dager og år?

Praktisk
Ta med niste, drikke og gode sko.  Vi vandrer uansett vær. Ingen påmelding.  Transport til Haslum kirke og fra Fossum/Haslum kirke etter endt vandring sørger hver og en for.

Spørsmål? 
Ta kontakt med Trygve Rø, tr272@kirken.no, 47840438 eller Rolf Bangseid 45673995 som leder vandringen.