Resultater av kirkevalget
Resultater av kirkevalget

12.09.2019

Resultater av kirkevalget

Menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. 

Antall personer som stemte (avkrysninger i manntallet): 881 Herav 107 som forhåndsstemte, 17 under 18 år, 23 i særskilt omslag, hvorav 12 ble forkastet.

Antall stemmesedler til bispedømmeråd: 849 Herav 108 forhåndsstemmer og 35 blanke.

Nominasjonskomiteen: 358

Åpen folkekirke: 456

 

Antall stemmer ved valg av menighetsråd (antall stemmesedler): 826 Av disse 107 forhåndsstemmer, 38 blanke og 12 forkastede.

 

Resultat

1  Marianne Torp Narum-Hanssen  924

2  Torkel Djønne  903

3  Kristoffer Steinbø  892

4  Inger Lise Lerø  863

5  Kristin Fossheim  855

6  Per Holdø  849

7  Espen Kløw  832

8  Bill Spade  824

9  Anne Nordal Broen  815

10 Kari Wold Haug  802

11 Reidun Ask  1

 

Menighetsrådet skal ha 6 medlemmer.