Nominasjonskomiteens valgliste til menighetsrådsvalget
Nominasjonskomiteens valgliste til menighetsrådsvalget

13.08.2019

Nominasjonskomiteens valgliste til menighetsrådsvalget

Presentasjon av kandidatene. 

Denne presentasjonen finnes også med bilder av kandidatene i siste nummer av Høvik kirke  - kirkebladet. Se her

1. Per Holdø (f. 1958)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg stiller som kandidat fordi jeg tror jeg har noe å bidra med i ledelsen av Høvik menighet. Jeg har ledet menighetsrådet de siste fire årene og opplever at vi har fått til mange gode tiltak, men det er fortsatt mye ugjort!
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Jeg tror at kirken har en viktig oppgave i både å skape mening og tilhørighet. Det gjøres best i den lokale menighet og jeg tror mange i vår store menighet ønsker at vi skal være et inkluderende fellesskap og at vi skal ikke bare ta vare på det som har vært, men i enda større grad nyorientere menighetens arbeid slik at det kan være et sted hvor vi kan vokse i tro og liv. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Kirken har mange utfordringer, organisatoriske såvel som innholdsmessige. Men vi har et mangfold som vi bør videreutvikle som kulturinstitusjon og som trosfellesskap. Blant de viktige saker vi har, er å lykkes med trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og omtanken for de som trenger at noen bryr seg. 

2. Inger Lise Lerø (f. 1958)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg har alltid vært og vil være frivillig i Høvik menighet. Organisering, planlegging og økonomi passer meg bra. 
Hvilke visjoner har du for kirken  - og Høvik spesielt? 
Jeg ønsker å legge til rette for at de som bor her kan finne gode fellesskap, og være med på utvikle det flotte arbeidet som allerede eksisterer. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Den største utfordringen er at det er flere som mener at man ikke har behov for kirken. Det hjelper lite å ha flotte kirkelige arrangementer, dersom ingen kommer! Derfor må vi ta vare på det gode som ligger i tusen års tradisjoner og vi må lete etter hva som er folks behov i dag. Jeg gleder meg til fire nye år i rådet!

3. Espen Kløw (f. 1965)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Etter å ha bodd fem år i området, har jeg blitt glad i Høvik kirke og ønsker å bidra i menighetsrådet. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Jeg ønsker et levende gudstjenesteliv der alle mennesker i ulike livsfaser føler seg velkomne og ivaretatt. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Det er viktig at kirken fortsatt oppleves som relevant for folk og at de kan komme med hele sine liv i både glede og sorg. 

4. Anne Nordal Broen (f. 1949)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Da jeg ble spurt om å stille som kandidat, tenkte jeg å ha en oppgave der hvis jeg blir valgt. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Kirken må være at den er et godt og åpent sted å komme til, der vi kan høre Guds ord og få hjelp til å leve som Jesu disipler i verden. 
Hva mener du er kirkens største utfordring i tiden? 
Det er en stor utfordring å følge Jesu ord om å elske Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv. Vår neste er alle slags mennesker; som vår familie, naboer, flyktninger, IS-barn. Også de som er enige/uenige med oss om homofilt samliv, bompenger, miljøkrisen - for å nevne noen eksempler. 

5. Marianne Torp Narum-Hansen (f. 1965)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Kirken og menigheten betyr mye for meg. Jeg ønsker å ta vare på de gode verdiene. Kirken er et fristed der jeg føler meg inkludert og velkommen. Jeg vil gjerne være med på å holde dørene åpne og bidra til å skape flere møter mellom mennesker i alle aldre. Det er viktig å styrke kulturtilbudet og frivillighetsarbeidet. 
Hvilke visjoner visjoner har du for kirken - og for Høvik spesielt? 
Høvik kirke skal være et sted det er enkelt for alle å komme til, åpen og inkluderende. Samarbeid mellom kirke og andre aktører i nærmiljøet anser jeg som viktig og liker ideen om Høvik kirke som en kulturkirke. Jeg fikk den gode "landsbyfølelsen" da julegranen ble tent og hvor store og små var til stede. Må også nevne at vi har et fantastisk ungdomsmiljø i kirken. Dette må vi videreføre. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Skille mellom kirke og stat gjør at foreldre med nyfødte ikke får invitasjon til dåp. Dåpen er en viktig tradisjon og handling for mange som setter høytidelige rammer rundt det å feire et nytt liv. Derfor blir utfordringen for kirken å kommunisere dette i andre kanaler for å skape en bevisstgjøring. 

6. Kristin Fossheim (f. 1963)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg stiller som kandidat for å kunne videreføre arbeid fra forrige menighetsråd, slik at det blir en kontinuitet, og jeg er interessert i å gjøre en jobb. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
En inkluderende kirke der det er plass for alle, et levende Gudstjenestefellesskap, og at vi satser på barna og de unge, er vikig for meg. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Den store utfordringen er å nå ut til det brede lag av folket med alt det flotte som skjer! Under bispevisitasen fremkom det en del viktige punkter som vi ønsker å følge opp. Jeg håper også at staben i Høvik kan få bedre lokaler og at vi får en plan for videre innvendig og utvendig oppussing. 

7. Torkel Djønne (f. 1993)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg brenner for arbeidet kirken driver på Høvik, og er spesielt engasjert i barne- og ungdomsarbeidet. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Høvik kirke skal være den naturlige møteplassen for innbyggerne i dagens og fremtidens "landsby", Høvik. Vi må skape aktiviteter av ulikt slag for alle aldere. 
Hva mener du er kirkens største ufordring for tiden? 
Kirken kan og bør ta en større plass i diskusjonen rundt verdier og etikk for det norske samfunnet. Det betyr å være tydelige meningsbærere med fokus på positive og inkluderende verdier. 

8. William (Bill) Spade (f. 1943)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg ønsker å bygge en bro fra kirken til dem som ikke finner det naturlig å komme dit. I menighetsråådet kan vi arbeide med hvordan vi kan gjøre dette på Høvik. Jesu budskap deler jeg med glede. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Kirken fylles med folk i alle aldre til gudstjeneste. Vårt hovedmål er å skape et menighetsliv som tiltrekker folk, basert på Jesu budskap om nestekjærlighet, fred og glede. Tenk om vi kan tilby f.eks. kurs til folk som kan utløse deres egen skaperevne!
Hva mener du kirkens største utfordring for tiden? 
Den største ufordringen er å være relevant og at vi ikke må gi slipp på å forkynne Jesu budskap. Jeg ønsker et gudstjenesteliv som tiltrekker folk i alle aldre, men at vi også ellers i uken finner aktiviteter som vekker folks interesser. Håpet mitt er at vår kirke kan tilby noe for hele den skapningen som vi er. 

9. Kari Wold-Haug (f. 1946)
Hvorfor stiller du som kandidat? 
Da jeg ble spurt om å stille som kandidat følte jeg det som en tillitserklæring om at jeg kunne bidra. Har tenkt på muligheten og føler at nå er tiden moden. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Jeg har et ønske om at kirken får større oppslutning og at den angår folk flest og kan sette sitt preg på samfunnslivet. Kirken er vår kuturarv etter snart 500 års innflytelse etter adskillelsen fra den katolske kirke i 1537. Det forteller mye at om lag 70 prosent av befolkningen er medlemmer av DnK, og min visjon er at den blir en brukskirke i alle sammenheng. Kirken bør også synes mer i mediene. For Høvik sin del er det ønske om større oppslutning om gudstjenestene. Markedsføring er viktig - hva med en folder som beskriver vår historie gjennom 121 år? Hva med en bibelskole for voksne med bibelrelaterte emner? Vi har mye å spille på, f.eks. Bach-koret. Det er også viktig at ressurspersoner fra nærmiljøet inviteres til diskusjoner om aktuelle samfunnsspørsmål. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden?
Utfordringen må være at kirken er relevant for oss som lever i dag. Jeg har inntrykk av at det til tider er tabu å snakke om kristendom generelt. Det er så mange andre aktiviteter som trekker oppmerksomheten bort fra kirken. For mange er det slik at det blir en "høytidskirke"! Dessverre kan det oppleves at enkelte mennesker ikke føler seg akseptert. Da er det fare på ferde. Alle skal være velkomne. 

10. Kristoffer Steinbø (f. 1998)
Hvorfor stiller du som kandidat?
Jeg har lyst til å gi noe tilbake til menigheten som har gitt meg så mange gode minner. 
Hvilke visjoner har du for kirken - og Høvik spesielt? 
Jeg har et ønske om et sterkere bånd mellom unge, voksne og eldre i menigheten, samt skape gode arenaer. 
Hva mener du er kirkens største utfordring for tiden? 
Rekruttering av unge og minske frafall etter konfirmanttiden.