Din kirke - ditt valg
Din kirke - ditt valg

29.07.2019

Din kirke - ditt valg

9. september 2019 kl. 08.00-21.00

Ved Kirkevalget 2019 skal det velges menighetsråd/fellesråd og medlemmer til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Valget finner sted 9. september 2019 kl. 08.00-21.00 i lokaler nær kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Stemmerett har medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år innen 31.12.2019, er folkeregisterført som bosatt i soknet og innført i manntallet på valgdagen.

Forhåndsstemming for alle menigheter i Bærum på Kirketorget i Sandvika (Brambanigården, Rådhustorget 5) mandag – fredag kl 09.00 – 15.00 i tiden fra og med 12. august til og med 6. september.. På menighetskontorene vil åpningstider og dager variere. Se menighetenes hjemmesider. Tlf. 67500500.

Valgkort: Alle stemmeberettigede vil motta valgkort med nærmere informasjon ca. uke 31. Den som mottar valgkort,  men ikke er medlem i Den norske kirke, og den som er medlem, men ikke mottar valgkort, bes kontakte menighetskontor/Kirketorget for å få rettet opplysningene.

Ettersyn av manntall: Medlemskap kan sjekkes på www.kirken.no/medlem

Kirkelig manntall ligger ute for ettersyn på menighetskontor/Kirketorget i kontorenes ordinære åpningstid fra 10. august til 1. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Evt. feil i manntallet kan kreves rettet. Kravet skal være skriftlig og begrunnet før 1.9. for å få med endring i manntallet til valgdagen.

 

Mer informasjon på www.kirkevalget.no