Samling for treåringer

10.10.2018

Samling for treåringer

Tilbud til treåringer: Småbarnssang

SAMLING FOR TREÅRINGER

TORSDAG 18. OKTOBER KL. 17-18: 15

Sang, musikk og dans er en kilde til glede og energi. Derfor ønsker vi å starte opp småbarnssang i Høvik menighetshus (Sandviksveien 11).

Vi starter med en enkel middag kl. 17 og synger fra kl. 17.45-18.15. Vi kan også love en spennende fortelling fra Bibelen. Ta gjerne med småsøsken.

Vi kommer til å fortsette med fem torsdager til i oktober og november. Tilbudet er en del av trosopplæringen i Den norske kirke i Høvik.

Spørsmål?

Ta kontakt med kateket Ingunn Berit Galdal 47474882