Samling for toåringer
Samling for toåringer

10.10.2018

Samling for toåringer

Tilbud til toåringer: Småbarnssang

SAMLING FOR TOÅRINGER

TORSDAG 7. MARS KL. 17-18: 15

Sang, musikk og dans er en kilde til glede og energi. Derfor har vi å startet opp småbarnssang i Høvik menighetshus (Sandviksveien 11).

Vi starter med en enkel middag kl. 17 og synger fra kl. 17.45-18.15. Vi kan også love en spennende fortelling fra Bibelen. Ta gjerne med søsken.

Påmelding: For at vi skal vite hvor mange som kommer på middag, meld dere på her helst innen mandag 4. mars.

Vi kommer til å fortsette på torsdager til påske. Tilbudet er en del av trosopplæringen i Den norske kirke i Høvik.

Spørsmål?

Ta kontakt med kateket Ingunn Berit Galdal 47474882