Haslumseterdagen 16.9.18 med pilegrimsvandring

03.09.2018

Haslumseterdagen 16.9.18 med pilegrimsvandring

Pilegrimsmesse kl 12, med samling i kafeteriaen etter gudstjenesten.

Gudstjenesten ledes av Sokneprest Trygve Rø, Høvik menighet og ungdomsledere fra Høvik ungdomssenter

 

 

Pilegrimsvandring - en vandring med salmene i Det gamle testamentet.

 

Vandringen startet kl 08,30 ved Haslum kirke. Vandringen avsluttes med pilegrimsmessen

 

Hvor jeg jeg på vei med mitt liv?  Går jeg dit jeg egentlig vil og bør ?  Går jeg på livets vei – eller? 

 

Ta med niste, drikke og gode sko.  Vi vandrer uansett vær.

Ingen påmelding.  Transport til Haslum kirke og fra Fossum/Haslum kirke etter endt vandring sørger hver og en for.

 

Spørsmål?  Ta kontakt med Trygve Rø, tr272@kirken.no  som leder vandringen.