Stille kirke i Høvik høsten 2018
Stille kirke i Høvik høsten 2018

03.09.2018

Stille kirke i Høvik høsten 2018

7 torsdager med stillhet og meditasjon.

For det er i Gud vi lever, beveger oss og er til

Paulus

 

Etter nødvendig  - her

i denne vår vanskelig verden

av husville og heimløse

Å ta bolig i seg selv….

Hans Børli

 

 

Ønsker du et rom  - og en tid, sammen med andre,  for stillhet, meditasjon og bønn i din hverdag?  Vi vil i høst ha 7 torsdager der vi inviterer til stillehetsarbeid og meditasjonsfelleskap i kirken.

 

Kirken er åpen fra 18,45.  (NB: Vi stenger kirkedøren mellom kl 19,05 og 20,00).

Samlingene ledes av sokneprest Trygve Rø

 

Fra kl 19:      *Åpning, - noen tanker om tro og stillhet

                        *Avslapnings- og nærværsøvelser

*20 minutter stille meditasjon i koret som avsluttes med              velsignelsen  (på stol/krakk el. pute (om du har det – ta den med)  

 

Fra kl 20:      *Te og samtale i sakristiet for de som ønsker det. 

                        *Kirken er åpen for stillhet

 

Kl 20,30        *Kveldsmesse, 6.september, 4.oktober , 1.november,  6.desember (1. torsdag i mnd)

                        Det er selvfølgelig mulig å komme direkte til kveldsmessen.

 

Datoer

 

6.september, med kveldsmesse kl 20,30; 20.september; 11.oktober; 18.oktober 1.november,med kveldsmesse kl 20,30; 22. november; 20.desember.

For det er i Gud vi lever, beveger oss og er til

Paulus