UTDELING AV 4-ÅRSBOK

25.09.2018

UTDELING AV 4-ÅRSBOK

Kom og få boken "Fest på slottet" til fireåringer. Meld dere på her.

 

Nå vil vi gjerne invitere dere til deres kirke, Høvik kirke, på to samlinger:

Lørdagssamling for å bli kjent. 

Gudstjeneste hvor Lman får boken "Fest på slottet".

Oppmøte kl. 10.45.

Ta gjerne med deg familie, faddere og venner! Etterpå er det kirkekaffe  og fest på menighetshuset.

4-årsbok er en del av Høvik menighets trosopplæring.

Har dere allergier, behov om tilrettelegging eller har andre spørsmål? Ta kontakt med kateket og vikar Ingunn Berit Galdal 47474882 / ig652@kirken.no