Gudstjenesteundersøkelsen 2018

28.02.2018

Gudstjenesteundersøkelsen 2018

Her finner du lenken.

Trykk her: Her finner du lenken til gudstjenesteundersøkelsen. 


Merk at det kun er de utvalgte gudstjenestene vi ønsker tilbakemeldinger om i denne omgangen. 

I perioden februar-mai vil du kunne møte en spørreundersøkelse i forbindelse med gudstjenesten. Hver av Bærums ti menigheter skal nemlig gjennomføre undersøkelser knyttet til tre gudstjenester i løpet av våren. Datoene vil være forskjellige fra menighet til menighet. Undersøkelsene handler om at vi vil høre din stemme om hvordan du opplevde forskjellige deler av gudstjenesten. Så ta med mobiltelefon til kirken og benytt lenken du vil bli vist.

Gudstjenesten er menighetens pulsslag og sammen utgjør vi et fellesskap som strekker seg både geografisk og i tid. Å undersøke gudstjenesten handler ikke om å plukke fra hverandre et hellig møte – Gud med oss og vi med hverandre. Det handler om å jobbe med kvalitet og uttrykk og la menigheten komme mer systematisk til orde. 

Soknepresten er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen lokalt.