12-timersfestival
12-timersfestival

28.01.2018

12-timersfestival

Én idrettshall. Én Gud. Én opplevelse for livet. 
Fellesskap og lek. 
Se promovideo: 24festival.no

 

 

4.mai skjer det!
Én idrettshall. Én Gud. Én opplevelse for livet. 
12 timer med fellesskap, lek, underholdning og forkynnelse. 

Når? Lørdag 4.mai - klokken 9:30-21:30
Hvor? Rykkinnhallen
For hvem? For alle på 4.-7.-trinn i hele Bærum. Barn på 7.-trinn inviteres spesielt. 
Pris? 250,-. Dette inkluderer deltakelse, mat og drikke. Penger ingen hindring. Vi har gode støtteordninger. Ta kontakt om det er aktuelt. 

I tillegg vil det bli en samling i forkant av festivalen for alle på 7.-trinn:
Når? Tirsdag 23.april - klokken 16-17
Hvor? På menighetshuset ved siden av Høvik kirke
Her blir det leking, aktiviteter og vi blir bedre kjent med hverandre. Middag med tensing kl. 17, hvis man ønsker der.


Se promovideo: 24festival.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anja: am838@kirken.no
Arrangementet er en del av kirkens trosopplæring, hvor 7.-klassinger blir spesielt invitert