12-timersfestival

29.01.2018

12-timersfestival

Én idrettshall. Én Gud. Én opplevelse for livet. 
Fellesskap og lek. 

 

14.april 2018 skjedde det
Én idrettshall. Én Gud. Én opplevelse for livet. 
12 timer med fellesskap, lek, underholdning og forkynnelse. 

Når? Lørdag 14.april - klokken 9:30-21:30
Hvor? Rykkinnhallen
For hvem? For alle på 4.-7.-trinn i hele Bærum. Barn på 7.-trinn inviteres spesielt. 

I tillegg vil det bli en samling i forkant av festivalen for alle på 7.-trinn:
Når? Tirsdag 10.april - klokken 14:30-15:30
Hvor? På menighetshuset ved siden av Høvik kirke
Her blir det leking, aktiviteter og vi blir bedre kjent med hverandre og med Gud. 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med trosopplærer Ingunn: 47474882 / ingunn@hovik-menighet.no
Arrangementet er en del av kirkens trosopplæring, hvor 7.-klassinger blir spesielt invitert